شهلا دانشفر

خوش آمديد

Tag Archives: آیت الله اردوغان و دفاع صریح از تبعیض علیه زنان

آیت الله اردوغان و دفاع صریح از تبعیض علیه زنان

سوم آذرماه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در کنفرانسی بر سر موضوع حقوق زنان ، طی سخنانی اعلام داشت که زن و مرد برابر نیستند و برابری زن و مرد با طبیعت در تضاد است. او سپس با تاکید بر وظیفه “مادری” زنان و حقوق مادر از دیدگاه اسلام، بر اینکه زنان باید چه تعداد فرزند داشته باشند، فتوایش را داده و میگوید هر زن باید سه فرزند داشته باشد.

این همان اسلامی است که امثال بی بی سی و رسانه های فارسی زبان دولتهای غربی، آنرا “اسلام مدرن و میانه” میخوانند. هرکس میتواند بفهمد که اگر این جناب آخوند اردوغان قدرت داشته باشد و توازن قوا به او اجازه دهد، با احادیث و قوانین ارتجاعی اسلام چه بلایی سر زنان و همه مردم خواهد آورد.

Read more of this post

Advertisements