شهلا دانشفر

خوش آمديد

Tag Archives: ادعایی دروغ!

ادعایی دروغ!

Untitled

 آملی لاریجانی رئییس قوه قضایی حکومت اسلامی، طی سخنانی در جلسه مسئولان عالی قضایی در سوم دیماه تضیع حقوق زنان در ایران را “ادعایی دروغ و تکراری” خواند و گفت:” زنان در کشور ما حسب قانون می توانند در مناصب و مقامات و امور مختلف حضور یابند اما صرف حضور نداشتن آنان در برخی مناصب دلیل تضییع حقوقشان نیست؛ کمااینکه به عنوان مثال تاکنون در آمریکا نیز هیچ زنی رئیس جمهور نشده است پس ما نیز باید بگوییم فعالیت زنان در آمریکا محدود و حقوق آنان تضییع شده است؟

نفس اینکه جناب آملی لاریجانی رئییس قوه قضاییه ناگزیر میشود پاسخگوی مساله نقض حقوق زنان در ایران شود، حکایت از فشار اجتماعی مردم و انعکاس این جنبش اعتراضی در سطح جهان است که بر گرده این حکومت ضد زن و آپارتاید جنسی وارد میشود.

Read more of this post

Advertisements