شهلا دانشفر

خوش آمديد

Tag Archives: اشتغال زنان، شهلا دانشفر

“علت انفعال زنان کارگر” در تشکلهای کارگری

zanan1

در سایت ایلنا گفتگویی با خانم لیلا بهاری از کارگران کارخانه مخابراتی “نیک برش” تحت عنوان “علت انفعال زنان کارگر” در تشکلهای کارگری آمده که به نظرم موضوع قابل بحث و توجهی است. در این گفتگو خانم بهاری میگوید: “زنان کارگر همواره از لحاظ فکری درگیر مسائل خانه و فرزندان خود هستند و در شرایط فعلی که واحدهای کارگری به ندرت مهدکودک دارند این مشغولیت فکری دوچندان می شود.” او در پاسخ به سئوال ایلنا، علت اصلی این معضل را عدم آگاهی زنان از حقوق قانونی و پذیرفتن محدودیت های اعمال شده از سوی کارفرمایان عنوان مى کند. او میگوید:” بیشتر زنان کارگر متوجه تضییع حقوق خود در محل کار نیستند، چرا که عرف جامعه به آنها قبولانده شرایط موجود تغییر پذیر نیست و بدین ترتیب تبعیض‌های شغلی به آنها تحمیل شده است.” لیلا بهاری در قسمت دیگری از سخنانش در مورد اینکه در بیشتر خانواده‌ها پدرها بطور معمول خود را درگیر نگهداری فرزندان نمی کنند و در نتیجه بعد از اتمام وظایف زن در محل کار، شیفت دوم کار او یعنی رسیدگی به امور منزل و فرزندان آغاز میشود به عنوان مانعی که زن نتواند توان جسمی و ذهنی برای فعالیت در تشکلهای کارگری داشته باشد، سخن میگوید. در آخر نیز او چنین نتیجه میگیرد:” اعتماد به نفس کارگران زن بسیار پایین تر از همکاران مردشان است و همین مساله باعث شده نسبت به حقوق خود آگاهی نداشته باشند و تمامی محدودیت‌ها و کمبودها را طبیعی و فشارهای مضاعف کار منزل و فرزندان را وظیفه شان قلمداد کنند.”

Read more of this post

Advertisements