شهلا دانشفر

خوش آمديد

Tag Archives: باز هم سونامی بیکاری، شهلا دانشفر

باز هم در باره سونامی بیکاری

115299_240

 در رسانه های جمهوری اسلامی هر روز آمار جدیدی از ابعاد بیکاری در ایران و خصوصا در میان جوانان، اعلام میشود. از جمله در این هفته خبرنگار اعتدال تحت عنوان بیکاری به عنوان مهمترین دغدعه جوانان و خانواده ها گزارش میکند که در انتهای فاصله سالهای ٨۴ تا ٩٢ جمعیتی معادل ١١ میلیون و ٧٠٠ هزار نفر “تاثیری در اقتصاد نداشته اند. بنا بر همین گزارش در همین فاصله مجموعا ۶.٢ میلیون نفر بر جمعیت غیر فعال کشور افزوده شده است و ۶.۵ میلیون مرد و زن دیگر نیز وارد بازار کار شده اند. این درحالیست که بنا بر همین گزاری برآوردهایشان نشان میدهد که طی ده سال آینده جمعیتی حدود ١٣ میلیون متقاضی وارد بازار کار خواهد شد.”

از سوی دیگر بنا بر همین گزارش طی دو سرشماری سال های ٨۵ و ٩٠ متوسط ایجاد شغل سالانه ١۴ هزار مورد بوده است.

Read more of this post

Advertisements