شهلا دانشفر

خوش آمديد

Tag Archives: جنگ بر سر دستمزد، جنگ بر سر بقا

جنگ بر سر دستمزد، جنگ بر سر بقا

هر روز گزارش جدیدی از خط فقر در ایران انتشار می یابد. جالب است که گفتمان ها تماما بر سر خط فقر است. کسی صحبت از رفاه و یک زندگی انسانی نمیکند، مبادا کارگر زیاده خواه شود. طبق گزارشی منتشر شده از سوی  کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران که خود از نهادهای دست ساز دولتی است، در آبان سال ۹۳ متوسط هزینه های یک خانوار چهار نفره براساس قیمتهای دولتی و آزاد از حدود ۲ میلیون و ۸۶۸ هزار تومان تا ۳ میلیون ۲۹۸ هزار تومان در تغییر است.

اما طبق همین گزارش مزد کارگر با احتساب چندرقازی به اسم کمک هزینه مسکن و حق بن و حق اولاد و غیره حداکثر ٨٣٠ هزار تومان ثابت است. البته اگر همین دستمزد را نیز به کارگر بپردازند. مبنای همه این ارقام و محاسبات نیز خط فقر است که بر اساس آن  دستمزد کارگر چند برابر کمتر از  چیزی است که به آن خط فقر میگویند.

Read more of this post

Advertisements