شهلا دانشفر

خوش آمديد

Tag Archives: حجاب برگیران میلیونی زنان

حجاب برگیران میلیونی زنان

سه شنبه, ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٣

معاون اجتماعی ناجای رژیم اسلامی، در شصت و چهارمین جلسه شورای اجتماعی که با شرکت نمایندگان دستگاههای مختلف حکومتی و با موضوع عفاف و حجاب در وزارت کشور برگزار شده، از تذکر به دو میلیون و ٩١٧ هزار زن در ایران که حجاب را زیر پا گذاشته اند، سخن میگوید. به گفته وی  در سال گذشته همچنین از  ٢٠٧ هزار و ٥٣ زن به خاطر “بدحجابی” تعهد گرفته شده و پرونده ١٨ هزار و ٨١ نفرشان نیز به جرم “هنجارشکنی” به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.

قبلا هم اخبار مربوط به جدال جانانه زنان معترض با نیروهای امر و به معروفشان و اینکه چگونه زنان با آنان درگیر میشوند و حسابشان را کف دستشان میگذارند را بسیار شنیده ایم.

Read more of this post

Advertisements