شهلا دانشفر

خوش آمديد

Tag Archives: خطرناک تر از بمب اتم!

خطرناک تر از بمب اتم!

10849871_1053081904708697_1731653500298493465_n
مدتهاست که سران حکومت اسلامی دارند نسبت به نقش ماهواره و شبکه های اجتماعی به یکدیگر هشدار میدهند و لرزشان برداشته است. آخرین موردش سخناان عبدالرضا دشتی فرمانده بسیج بوشهر در همایش ماهواره در این شهر است. او طی سخنانی میگوید:” اثر تخریبی ماهواره و شبکه های اجتماعی که استکبار آنرا اداره میکند از بمب های شیمیای و اتمی بیشتراست. او فریادش از “هجمه فرهنگی” ماهواره بلند شده و میگوید:” خطر ماهواره فقط محدود به گروه سنی کودکان، نوجوانان و جوانان نیست بلکه تهدیدات این ابزار رسانه ای بزرگسالان را نیز نشانه گرفته است.”. او در این سخنان بار دیگر به شکستشان اعتراف کرده و از اینکه در بوشهر طرح جمع آوری ماهواره بخوبی انجام نشده ، سخن میگوید.
Advertisements