شهلا دانشفر

خوش آمديد

Tag Archives: در باره داستان پول گرفتن اسانلو، شهلا دانشفر

در باره داستان پول گرفتن اسانلو

اخیرا طی برنامه ای تلویزیونی در کانال اندیشه، از سوی مسئولین این شبکه مبلغ صد هزار دلار در اختیار منصور اسانلو چهره شناخته شده و رئیس سابق هیات مدیره سندیکای واحد، قرار گرفت. بدنبال آن ساعتها برنامه مستقیم تلویزیونی گذاشته شد و طی آن منصور اسانلو به عنوان امین آقای “دردانی” جلوی دوربین قرار گرفت. در این برنامه آقای دردانی از همه سرمایه داران و متمولین خواست یک درصد از درآمد خود را به صندوق همبستگی ملی اختصاص بدهند. در این مورد بحثهای کشافی صورت گرفت و تلفن های مستقیم نیز در همین راستا بود.

در مقابل این جنب و جوش ها بحث داغی در میان کارگران و جریانات سیاسی گوناگون برسر این پول، اینکه این پول از یک تلویزیون مرتبط با “تشکیلات پهلوی” به اسانلو داده شده است، از اینکه هدف به فساد کشاندن جنبش کارگری است و بحث هایی از این دست بالا گرفت. رضا شهابی، شاهرخ زمانی و محمد جراحی سه تن از رهبران کارگری از زندان در این رابطه نامه دادند و از منصور اسانلو خواستند که «پول های آلوده ای» را که در برابر دوربین تلویزیون به عنوان «کمک» به او داده شده پس بفرستد و در “صفوف جنبش کارگری” باقی بماند. نقد ما به منصور اسانلو بر این اساس نیست. ما نقد اخلاقی به نفس گرفتن کمک مالی، مرجع کمک کننده و “آلودگی پولها” و غیره نداریم. نقد ما به سیاستهائی است که این بده بستان در چهارچوب و قالب آن صورت میگیرد.
بطور واقعی داستان چیست. اسانلو کجا ایستاده است؟

Read more of this post

Advertisements