شهلا دانشفر

خوش آمديد

Tag Archives: سلامت” مردم نیز فروشی است”

سلامت” مردم نیز فروشی است” 

حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران، طی سخنانی از  “حوزه سلامت” به عنوان یک بخش کاملا اقتصادی سخن گفته و از تبدیل شدن آن به “بخش سودآور” برای سرمایه گذاران خصوصی خبر میدهد. در همین رابطه او در سخنانش از پروژه ساخت بیمارستان های زنجیره ای توسط شرکت مپنا سخن میگوید.

این خبر حکایت از رسمیت دادن  آشکار بر بی تامینی و محرومیت مردم  ایران از بهداشت و درمان رایگان و متناسب با استانداردهای شایسته انسان است. بدین ترتیب در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی٬ سلامت و درمان مردم نیز فروشی و منبع سود و درآمد است.

Read more of this post

Advertisements