شهلا دانشفر

خوش آمديد

Tag Archives: لجبازی با نظام، حجاب، شهلا دانشفر

لجبازی با نظام

img_28317روز ١٩ مرداد جعفر شجوئی عضو “جامعه روحانیت مبارز” و از اعضای مجلس اسلامی گفتگویی با نشریه تماشگران بر سر “حجاب” دارد، که خواندنی است. او در این گفتگو با “خجالت آور” خواندن وضع حجاب در جامعه میگوید:” واقعا انسان بعضی‌ وقت‌ها نمی‌داند چه بگوید و چه کاری انجام دهد. ما جمهوری اسلامی هستیم و اسلامی‌ترین کشور در دنیاییم و به همین دلیل نباید خیابان‌های ما محل جولان بی‌حجاب‌ها و آرایش کرده ها باشد. آنها عمدا دست به چنین کاری می‌زنند تا امنیت را در جامعه کم کنند. به نظر من پوشیدن لباس‌های تنگ و کوتاه و آرایش‌های آنچنانی نوعی لجبازی با نظام است. دقیقا به همین دلیل باید بگیرند‌شان و با شدیدترین مجازات ادبشان کنند.”. بعد ادامه میدهد و میگوید:” اگر بی‌حجاب‌ها بدانند که شلاق در انتظارشان است، خودشان را اصلاح می‌کنند.” آخر سر نیز حرفش را چنین خاتمه میدهد:”بی‌حجاب‌ها پیرمرد ٩٠ ساله را هم از خودبی‌خود می‌کنند، چه برسد به جوانان”! “بی‌حجاب‌ها را باید شلاق بزنند”.

شجونی با همه خرفتی اش خطر کنار رفتن حجاب ها را برای نظامشان خوب دیده و از وحشت جلو آمدن هر روزه و سازمان یافتن این جنبش است که چنین رجز می خواند و با خشم تمام از شلاق کشیدن بر بدن زنان “بی حجاب” سخن میگوید.

اما خودشان هم میدانند که راه به جایی نمی برند. از جمله تا هم اکنون ٢۶ نیروی سرکوبگر و ۵٠ رسانه “فرهنگ سازی” اسلامی شان را بخدمت گرفته اند و این هم عاقبت نظام و اسلامشان است.

سخنان شجونی بیش از هر چیز اعترافی دیگر بر شکست رژیم و قوانین ارتجاعی اسلامی اش در برابر جنبش نوین رهایی زنان و حجاب برگیرانش است. جنبشی اجتماعی که کل نظام را به چالش کشیده و فاصله کوتاهی تا نفی کامل حجاب ها دارد.*

سایت ژورنال:

http://journal-ruzaneh.com

دوشنبه, ۲۰ام مرداد, ۱۳۹۳

Advertisements