شهلا دانشفر

خوش آمديد

Tag Archives: مجلس عقب نشست، بیمه کارگران ساختمانی ادامه می یابد

مجلس عقب نشست

بیمه کارگران ساختمانی ادامه می یابد.

مجلس اسلامی از تابستان امسال طرح تغییرات در ماده ۵ قانون “بیمه اجتماعی” کارگران ساختمانی را ارائه داد که به موجب آن، وضع بیمه این کارگران بدتر میشد و بخش بسیاری از آنان از شمولیت همین حداقل بیمه نازل تامین اجتماعی محروم میشدند. در تغییرات بند مورد اشاره تصریح شده بود که تامین اجتماعی هر میزان که از محل ١٢ درصد کل هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی منابع مالی تأمین شود، به همان میزان می‌تواند کارگران ساختمانی را بیمه کند. معنی آشکار آن نیز فراهم کردن شرایط خارج کردن این کارگران از پوشش این بیمه بود. بحثشان نیز اینست که تامین اجتماعی با “کسری بودجه” مواجه شده است و حتی ٨٠٠ هزار کارگر ساختمانی که در ۴ سال گذشته تحت پوشش قرار داشته اند، را نمیتواند بیمه کند. به این معنی که طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی امسال ٧٠٠ میلیارد تومان منابع برای بیمه کارگران ساختمانی اختصاص داده شده است که با آن معادل ۴٠٠ هزار کارگر میتوانند بیمه ‌شوند و با تغییر جدید در قانون بیمه این کارگران ۴٠٠ هزار کارگر دیگری که از سال‌های گذشته تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند، از شمولیت این بیمه خارج می‌شوند

Read more of this post

Advertisements