شهلا دانشفر

خوش آمديد

Tag Archives: محرومیت ٨٠٠ هزار کارگر ساختمانی از حق بیمه

محرومیت ٨٠٠ هزار کارگر ساختمانی از حق بیمه

کارگران ساختمانی، یکی از بخش های بسیار محروم جامعه اند. دستمزد کم، قرار دادهای موقت و برده وار ، نا امنی شغلی و خطر اخراج هر روزه از کار، عدم ایمنی محیط کار و ناامنی جانی از جمله معضلات دائمی شرایط کار و زندگی این کارگران است. از جمله بنا بر گزارشات منتشر شده دولتی، ٧٠ درصد کل حوادث ناشی از کار که منجر به مرگ و از کارافتادگی کارگران میشود، از میان همین کارگران است. و در حال حاضر ۴٢ درصد از کل حوادث ساختمانی، منجر به مرگ نیروی کار می شود. سقوط از ارتفاع و داربست، برق گرفتگی، گودبرداری ها و زیر آورار ماندن؛ مهم ترین این حوادث است که در حال حاضر می تواند برای نیروی کار شاغل در بخش ساختمان مرگبار باشد.

از همین رو یک موضوع دائمی اعتراض کارگران ساختمانی، قرار گرفتن آنان زیر پوشش بیمه های درمانی است.

تحت فشار مبارزات این کارگران، بنا بر گزارشات دولتی از سال ٨٩ تا سال ٩٢ حدود ٨٠٠ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش “بیمه تامین اجتماعی” قرار گرفتند. و همین گزارشات از خارج ماندن حدود یک میلیون از این کارگران از پوشش بیمه تامین اجتماعی سخن میگوید.

Read more of this post

Advertisements