شهلا دانشفر

خوش آمديد

Tag Archives: معادن مرگ، شهلا دانشفر

 معادن مرگ

amir harirchi (10 of 18)گزارش ایسنا خبر گزارشی دولتی در هر ١۶ روز یک معدنچی در معادن ایران بر اثر ریزش معدن و یا سقوط جان خود را از دست میدهد. این آماری است که جاقریان معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، در مراسم افتتاحیه کارگاه کشوری بهداشت معادن در خرم‎آباد گزارش میکند. بیان کرد: بنابر آخرین آمار در هر ١۶ روز یک نفر معدنچی در معادن کشور بر اثر سانحه ریزش معدن یا سقوط فوت می‌کند.

هولناکتر اینکه صاحبان کار و دولت از وضعیت فاجعه بار معادن و عدم ایمنی آنها مطلع هستند. بارها اتفاق افتاده است که این خطرات از سوی کارگران قبلا گزارش شده است، اما همچنان در اعماق تاریک این “معادن مرگ” کار جریان دارد .

Read more of this post

Advertisements