شهلا دانشفر

خوش آمديد

Tag Archives: ٨ مارس ٥٧، شهلا دانشفر

هشت مارس ١٣۵٧ یک روز فراموش نشدنی!

531732_4276636446152_1777334646_n

روز ١٧ اسفند ۵٧، (٨ مارس ١٩٧٩)، دو هفته پس از روی کار آمدن رژیم اسلامی و بدنبال فرمان حجاب اجباری توسط خمینی، خیابانهای مرکزی تهران و بسیاری از شهرهای دیگر به صحنه اعتراض و راهپیمایی با شکوه هزاران زن و مرد معترض تبدیل شد. این تظاهرات یک اتفاق سیاسی بود و اولین صف بندی ها را در مقابل رژیم اسلامی و قوانین ارتجاعی اسلامی اش به نمایش گذاشت. این تظاهرات در عین حال نشان داد که یک خصلت مهم انقلاب در حاکمیت رژیم اسلامی، زنانه بودن آنست. در این روز شعار ها شورانگیز بود و جمعیت خشمگین.

 بخاطر دارم که روز ١٦ اسفند بود که خمینی جنایتکار در مدرسه “رفاه” اعلام کرد که زنان کارمند ادارات باید حجاب اسلامی داشته باشند. روز بعد از آن بود که با تعدادی از زنان معترض دیگر سر کار خود نرفتیم و با خبر کردن دوستانمان به دانشگاه تهران رفتیم. من در آن زمان معلم بودم. با جمعی از معلمان و شاگردانم به آنجا رفته بودیم. جمعیتی چند هزار نفره در آنجا بود. با سر دادن شعار، اعتراض خود را اعلام میکردیم.

Read more of this post

Advertisements