شهلا دانشفر

خوش آمديد

Tag Archives: پرونده باز، سعید مرتضوی

پرونده ای باز

سعید مرتضوی از چهره های منفور و جنایتکار حکومت اسلامی است. او دو پرونده جنجالی دارد که از اولی جان سال بدر برد و دومی یعنی پرونده اختلاس های میلیاردی در تامین اجتماعی، در جریان است. در پرونده اول مرتضوی زیر فشار اعتراض جامعه ، بخاطر جنایاتی که در سال ٨٨ در کهریزک روی داد، محاکمه شد. در سال ٨٨ فرمان اصلی سرکوب را خامنه ای داد و فرماندهای ارشد حکومت اسلامی چون رادان و احمدی مقدم و کل سیستم قضایی در خدمت آن چیزی که در کهریزک روی داد، قرار داشتند. پشت مرتضوی نیز به کل این دستگاه سرکوب و جنایت گرم بود. از همین رو بعد از ۴ سال کشاکش و جدالهای درونی شان، بالاخره مرتضوی با گرفتن حکم انفصال دائم از مشاغل قضایی و ۵ سال از مشاغل دولتی و پرداخت ٢٠٠ هزار تومان جریمه نقدی توانست رها شود. اما پرونده دو م او باز است
Advertisements