شهلا دانشفر

خوش آمديد

Tag Archives: کنفرانس “کارگران و انقلابات خاورمیانه” در استکهلم، شهلا دانشفر

کنفرانس “کارگران و انقلابات خاورمیانه” در استکهلم

DSC_0337گفتگو با شهلا دانشفر

انترناسیونال: روز ۶ سپتامبر یک کنفرانس کارگری از طرف کمیته همبستگی بین الملی کارگری در شهر استکهلم برگزار میشود. شهلا دانشفر شما بعنوان سخنگوی کمیته همبستگی کارگری ممکن است بگویید این کنفرانس چه اهدافی را دنبال میکند؟

شهلا دانشفر: این کنفرانس تحت عنوان “کارگران و انقلاب در خاورمیانه”، از طرف کمیته همبستگی بین المللی کارگری – ایران فراخوان داده شده است. یک هدف مهم آن زدن استارت یک همبستگی پایدار کارگری در سطح خاورمیانه و شمال آفریقا است و به نظر من این هدف در این مقطع از تحولات خاورمیانه اهمیت سیاسی فوری دارد. نگاهی به اوضاع سیاسی ایران و تحولات خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا در همین دو سه سال اخیر به روشنی به این سوال و اهمیت شکل گیری چنین همبستگی ای در سطح مبارزات کارگران و مردم این کشورها پاسخ روشن میدهد. سخن از یک خاورمیانه نو است. از یکطرف انقلابات در خاورمیانه و شمال افریقا علیرغم اینکه به تمام اهداف خود نرسیده، منشاء تحولات امید بخشی در جهان بود. تحولاتی که الهام بخش جنبشی که خود را ٩٩ درصدی ها میخواند در برابر توحش سرمایه داری به بن بست رسیده جهان امروز بود. از سوی دیگر نبود افق کارگری و سوسیالیستی و تعریف شده در مقابل خود این انقلابات کمبودهای جدی ای را نشان میدهد که هم بسیار مهم است و هم بنظر من با تلاش رهبران رادیکال کارگری و درس گیری از تجربیات جهانی کارگران قابل برطرف کردن است. در چنین شرایطی بیش از هر وقت نیاز به یک پیوند فعال میان کارگران این منطقه و همبستگی بین المللی کارگری و خصوصا در سطح منطقه خاورمیانه خودرا نشان میدهد.

Read more of this post

Advertisements