شهلا دانشفر

خوش آمديد

Tag Archives: گرانی نان را نمی پذیریم

گرانی نان را نمی پذیریم

گران شدن نان شوک مصرفی دیگری بر زندگی بخش عظیمی از جامعه وارد کرد. دولت روحانی همچون دولتهای قبلی، در ادامه سیاست ریاضت اقتصادی و صندوsamatak-comق جهانی با حذف کامل سوبسید نان  این سیاست را به آخر خط برد.  در نتیجه  قیمت نان که یک قلم اساسی هزینه های مردم است صد درصد و بعضا تا ٢٠٠ درصد افزایش یافت. بدین تریتب آخرین لقمه نان  مردم گرسنه و فقیر جامعه از سفره شان ربوده شد.  این اقدام طبعا مساله به گران شدن نان خلاصه نمیشود، بلکه متعاقب آن قیمت دیگر کالاهای اساسی مردم در همین هفته افزایش یافت و زمزمه های بحث بر سر افزایش دوباره قیمت کالاهای حامل انرژی از جمله بنزین نیز شنیده میشود. با اعتراضی سراسری علیه تعرضات هر روزه جانیان اسلامی به زندگی و معیشتمان بایستیم و گرانی نان را نپذیریم.

Read more of this post

Advertisements