شهلا دانشفر

خوش آمديد

Tag Archives: یک اتفاق سیاسی مهم، قانون دفاع از حقوق زن در کانتون جزیره

یک اتفاق سیاسی مهم، قانون دفاع از حقوق زن در کانتون جزیره

اول نوامبر ٢٠١٤ مجمع قانونگزاری کانتون جزیره در کردستان سوریه در اجلاس بیست و هفت خود قانون عمومی ویژه زنان را به تصویب majles.tehran5رساند و این قانون توسط روسای مشترک این کانتون به امضا رسید.

این قوانین  با مفادی چون ممنوعیت چند همسری، لغو ازدواج اجباری و ممنوعیت ازدواج دختران کمتر از ١٨ سال،  حق برابر در ارث، حق برابر در شهادت، ممنوعیت خشونت و تبعیض علیه زنان، لغو مهریه، شیربها، ممنوعیت قتل های ناموسی، حق زن در حضانت از کودک و … بسیاری از مبانی بینادی قوانین ارتجاع اسلامی را به چالش کشیده و ضربه ای محکم بر ارتجاع اسلامی در کل منطقه است

Read more of this post

Advertisements